HLEDEJ

na této stránce
na portálu o bydlení
na google

nástěnka "on line"

2019

• ŘÍJEN
- Na 24.10.'19 svolána členská schůze
s opožděným vyúčtováním za rok 2018 a opožděnými info, co během roku 2019 představenstvo našeho BD (bez vědomí družstevníků) pro převod BD >SVJ udělalo zde . . .
( zapsáno 16.10.'19 )

• Leden - zÁŘÍ

od října 2018 do října 2019 bez členské schůzeNeproběhlo dle stanov schválení účetní závěrky členskou schůzí za rok 2018
článek 53 stanov ukládá představenstvu BD
nejpozději 6 měsíců po skončení účetního období
( STANOVY) ? SBÍRKA LISTIN
( 24.9.'19 )


2018


• LISTOPAD
Co nového jsme se po roce a půl od minulé schůze k převodu BD do SVJ dověděli?
(1) ... v duchu "kaslíkového dopisu pana Vrány" - ani na schůzi nic konkrétního o tom, co konkrétně je hotové. Výsledky měření bytů a společných prostor zůstanou jak dlouho nedostupny?.

(2). Na dotaz: - co je hotové a co zbývá - odpověď , že ... >> s převodem BD do SVJ se začne znova od začátku. (V dopise předseda BD Vrána přitom uvádí, že podklady pro prohlášení vlastníka jsou z většiny připravené. Jinak v dopise a jinak na schůzi? Bude Zápis z členské schůze konkrétnější a srozumitelnější? (Bude Zápis?)

( zapsáno den po schůzi - 1.11.'18 )

• ŘÍJEN - Na 31.10.'18 svolána členská schůze
s opožděným vyúčtováním za rok 2017.
Den před schůzí jsme dostali do poštovních kaslíků dopis od pana Vrány o
( zapsáno 30.10.'18 )

2017
• ČERVEN-zÁŘÍ
- probíhá převod našeho BD do SVJ TRANSPARENTNĚ? Od ústní prezentace od p. Gogely na květnové čl. schůzi máme popis co proběhlo informace, "co je a co bude nutné". Družstevník nic jiného k seznámení nebo ověření (o měření bytů a měření nebytových prostor) k dispozici nemá.

o stanovách ? jen z úst a pera pana Gogely?
Jak budou přijaty "připomínky a návrhy"? či odlišné odborné názory 1), 2) kolegů ze SMBD?
A co by nám - ve srovnání s p.Gogelou nabídl SMBD servis,s.r.o ( služby navíc a za stejné peníze ?) když je SMBD neplátcem DPH a máme nárok nejen na slevy, protože jsme členy SMBD? ...................... (23.9.'17)
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
•kvĚten proč bez zápisu - proč bez "rekapitulace převodu" p.Gogely a proč bez usnesení čl.schůze? (Zápis není družstevníkům k dispozici)
důležitá členská schůze 30.5.2017 ?

HARMONOGRAM ČINNOSTÍ pana Gogely (proč výsledky jen "ústní prezentací" se sliby co bude k dispozici)
1 (2) (3) z loňska od pana Gogely?
o tom proč přijmout nebo nepřijmout schvalování stanov SVJ ve variantě s účastí notáře jako u stanov BD ?
(Je pro nás 200,-Kč na osobu hodně peněz ? )
Jaká budou další usnesení k přechodu do SVJ?
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
•duben - co říká usnesení poslední členské schůze ? Jak se odvíjí "stav po zápisu"? během listopad-prosinec-leden-únor - "per rollam"komu se svěřit + příslib informací - březen-duben-květen.. obejdeme se BEZ INFORMACÍ?" ...Zůstávají i nadále nesplněny
"slib
č.1"
+ "č.2" ? ...
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
•BŘEZEN
- zůstává u příslibu představenstva, že bude
o stavu přechodu BD -SVJ informovat na oficiálních družstevních stránkách.
Zaslán dotaz předsedovi a panu Gogelovi
o chybějících podpisech

(odesláno 18.3. 19.3.'17)
.
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
•ÚNOR - Proč se nesejít dříve? Třeba k prezentaci, obdobné z října 2016. Byla by konkrétně o nás a našich současných podmínkách. (Celý " Otevřený dopis" panu Gogelovi a předsedovi našeho BD panu Vránovi je zde ) ... s návrhem seznámit družstevníky s postupem v jednotlivých "krocích"
(odesláno a zde zveřejněno 23.2.'17) .

- většinou hlasů jsme odhlasovali pana Gogelu Jak se bude nyní pokračovat, kdy a kde se co dovíme? Je přislíbena zvláštní sekce pro dotazy (stavk 23.2..'17).

•leden - (nástěnka (schodišťová) k hlasování per rollam. Podklady pana Gogely představenstvo obdrželo s datem 31.10.2016. Proč jsme s podklady seznamováni až s odstupem 3 měsíců?
ZOPAKUJEME SCHŮZKU S PANEM GOGELOU
K DISKUZI O PODMÍNKÁCH PŘECHODU BD K SVJ PRO AKTUÁLNÍ STAV?
(zveřejněno 23.2..'17)


2016

•ŘÍjen - nástěnka (schodišťová) a o členské schůzi BD 11.10.16 - 14 dní po schůzi se Zápisem ze schůze. Co bude následovat ? Jak budeme informováni dál? ..... ( zapsáno 28.10.'16 )
Do 15 dní ode dne konání, tj. do 26.10.16, by představenstvo mělo pořídit zápis ze schůze s kopií prezenční listiny a s výsledkem hlasování. Do zápisu ze schůze zanést odsouhlasené usnesení, že členská schůze po odhlasování v poměru 22:16 přechází jako celek z právní formy BD k SVJ.. ...( zapsáno 16.10.'16 )

•zÁŘÍ - pozvánka na 11.10.
Vyvěšena 21.9.16 také s"podklady"k diskuzi .
........ .(zapsáno 28.9.'16)
•červen - pozvánka (schodišťová) z 21.6.16 o tom, že schůze, původně přislíbená na "začátek června“, byla odložena. Hospodářský výsledek a účetní závěrka za rok 2015 nebyly členskou schůzí odsouhlaseny v zákonné lhůtě do 30.6.16.
"Podklady" o hospodaření jsou sice družstevníkům přístupné na stránkách družstva. Ale neúplné a od statutářů nepodepsané. (Jak je to u originálů?) Dosavadní struktura výroční zprávy je bez vysvětlení zkrácená a na webstránce družstva z ní zveřejněno tentokrát jen něco (?) Rozhodnutí o hospodářském výsledku za rok 2015 a zdůvodnění redukce informací se tímto bez vysvětení "přesouvají"? na kdy ?
(zapsáno 28.8.'16)


•DUBEN- pozvánka zde 21.4.16 ..
Témat v běhu je více. Nejzávažnější z informací bylo oznámení předsedy, že členství v představenstvu mají
v úmyslu opustit M.Brožíček a P.Kučera
. Na schůzi nezazněla usnesení představenstva k postupu v této věci; nebyla zveřejněna ani zápisem z jejich jednání.
(zapsáno 10.5.'16) - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Zápis z dubnové schůze, se objevil pouze na domovní nástěnce od 30.5. do 21.6. Pak družstevníkům zmizel z dosahu. Zápis se odvolává na účetní závěrku za rok 2015, podepsanou (jen) paní účetní správcovské fy ATEST (proč letos už i bez podpisu předsedy BD?). Proč není zveřejněna na oficiální stránce BD podepsaná verze?- - - Proč Výroční zpráva za 2015 je v letošním roce zkrácena? a proč je k dispozici družstevníkům pouze v sídle správcovské firmy? Zájemcům nabízím zde ........ (stav 29.9.16)2015

zAŘÍ - hlasování "per rollam" (16.9 .) k převodu zisku
BD z roku 2014 a k přijetí nového člena BD více ..»

srpen
- za zprostředkování ...» úspěšného"prodeje" bytu děkujeme představenstvu a p. Ascherlové více zde...»
a vítáme nového člena družstva...


ČERVENEC - členská schůze (2.7.15) nebyla usnášení schopná... více .. »


ÚNOR
- "per rollam" (21.2.) o zůsobu prodeje bytu č.3

20152014


Co se (ne)stihlo během 2019Představenstvo se na poslední členské schůzi
před rokem ! v 10/2018 (viz zápis ze schůze) zavázalo(výstřižek), že ... se spojí se SMBD, jehož jsme členem a z členství nám vyplývají výhody. Pan Vrána ve svém "dopise" družstevníkům oznámil, že se SMBD neozvalo. (Od SMBD přišla opačná odpověď).

Dne 10.10. (14 dní před schůzí !! ) jsme místo toho dostali do poštovních kaslíků "dopis" od pana Vrány (antidatovaný nepodepsaný) o tom, že bylo složité navázat kontakt se SMBD. - - - A se zpožděním 7 měsíců informuje o březnové nabídce firmy www.obyvatele-servis.cz, a krátce před schůzí ...o tom "seznamuje" družstevníky

SMBD nabízí služby, o které se zajímáme... viz a v zápatí informací bylo možné se se SMBD kontaktovat a uvést, o jaké služby se zajímáme. Z dlouholetého členství bychom mohli čerpat výhody z členství, vč. finančních.. .

Budeme raději 'ad hoc' rozhodovat o využití služeb společnosti ttp://www.obyvatele-servis.cz/ ,
o které se dovídáme na poslední chvíli (14 dní předem) ?
( zapsáno 17.10.'19 )
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Co se stalo v 2018

08/2018
Pan Gogela se rozhodl ukončit spolupráci s naším družstvem

06/2018 - 08/2018
Pan Gogela je dlouhodobě nemocný

Co (ne)udělal p. Gogela dle opravené Příkazní smlouvy v období 04/2017 - 06/2018
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Co se stalo v 2017 (pan Gogela)

Průběh přechodu BD do SVJ - dle bodů 1a-e, 1f-g
a 2 přílohy k Příkazní smlouvě, uzavřené představenstvem našeho BD s panem Gogelou, a jejich (ne)plnění:

1a-e), (1f-g), (2), - proč od půlky června představenstvo? nebo p.Gogela? dle čl. IV Příkazní smlouvy nedávají k dispozici družstevníkům zjišťovací protokoly a tabulky s výměrami ploch? - jak pan Gogela na naší čl.schůzi 30.5. přislíbil? viz(1.fáze)
jak se přesvědčit, že se "slíbené plní", když z členské schůze BD z 30.5. není k dipozici zápis ze schůze
viz
(pokračování 1 .fáze)

(23.9.'17)


(1) o stanovách ? máme návrh stanov od p.Gogely
- s modrými komentáři o tom, co vyplývá ze "zákona". Kvůli ušetření za nepovinného notáře bude stanovy "kontrolovat" opět pouze pan Gogela? Jak a kým budou posuzovány návrhy a připomínky od družstevníků?
Jak se dovíme o návrzích družstevníků a jak se dovíme, jak s nimi bude naloženo ?

(2) o stanovách ? Budou k pojetí pana Gogely
"například o předání funkce členem výboru" vzaty do úvahy odlišné odborné názory viz (1) a viz ( 2) i jiných právních specialistů SMBD?
(3) o stanovách ?- - porovnal někdo nabídku služeb pana Gogely se službami co by nám nabídlo SMBD oproti němu navíc ? ( a ve srovnatelné ceně?!) SMBD (neplátce DPH) a se slevou, protože jsme členy SMBD? Byly by to "Vzorové stanovy" od SMBD servisu se Zárukami právnické osoby s IČ 256 99 784- přímo od zdroje - bez "problémů" s IČ a plnohodnotným (skutečně týmovým!) navíc s dohledem specialistů - obdobou notáře, jehož účast p. Gogela nedoporučuje (abychom ušetřili..)
(23.9.'17)

v prezentacích pana Gogely nepadla zatím (ani) informativní zmínka jak proběhne likvidace BD a o způsobu předání funkcí stávajících členů představenstva našeho BD (po 12 letech bez kontrolní činnosti)

Zatím nepadla zmínka
o způsobu předání funkce statutárními zástupci BD a jak proběhne"likvidace družstva ?
členská schůze BD 30.5. proč bez
k zápisu a usnesením?

Prodali jsme byt (3mil.) a splatili půjčku (3mil.), proč nemáme k dispozici Výroční zprávu za rok 2016 ?

• Máme "právní (ne)jistoty"?

Prosadí se oprava chybějících 2 podpisů našich statutářů na účetních závěrkách? Je podobný stav i u ostatních důležitých dokumentů, podepisovaných představenstvem za 10leté období statutárního zastupování družstva?

"Dopis s dotazy panu Gogelovi a v kopii panu Vránovi" viz 1, 2, 3. Zbude čas na odpovědi ?

Jak to bylo a doposud je v podmínkách našeho malého bytového družstva ..."bez mechanizmu dužstevní (sebe)kontroly se závěrkou a výroční zprávou"?
...
Proč nepodepisujeme jak máme? družstevní dokumenty? dvěma podpisy?...( viz Výpis z Obchodního rejstříku a naše stanovy a vyjádření právníka?.

... Proč jsme prodloužení mandátu představenstva dosud nezaložili do sbírky listin? (zapsáno 29.9.'16),
k 13.3.'17 - byl do SL založen zápis č.s., prodlužující mandát představenstva)

Existují zápisy o (aspoň důležitých?) jednáních představenstva? jak a o čem kdo jednal, navrhoval, hlasoval? Jak jinak komunikovat s představenstvem
o návrzích oprav / náprav", když na chodbě nebo na schůzi nejsou vyslyšeny?.... Jak je to s odpovědností ?........(zapsáno 29.9.'16)

U sousedů mohou veřejně diskutovat i mezi schůzemi?

U nich před schůzí ... u nich co na schůzi.... možnost veřejné diskuze, úprava stanov, notář
............................................. ......(zapsáno 24.8.'16)
U nás se bude rovnou hlasovat?
"Informace(?)" + diskuze + hlasování " vše najednou? Jak znít otázky, o kterých budeme hlasovat?
Budeme diskutovat (pouze) o "procesu“ převodu družstva do SVJ ?
............................................ ......(zapsáno 24.8.'16)

Detaily? Maličkosti?

Proč družstevníkům není zpřístupněna celá Výroční zpráva za rok 2015? neboli - proč jenom něco ?(srovnej si se Zprávou za r.2013 a 2014 )..Proč se naši statutáři nepodepisují, jak mají? - - "Začátek června" se nestihl, Kdy bude schůze s odhlasováním závěrky a o budoucnosti družstva ? Máme zájem-nezájem hlasovat o SVJ ? Proč nezájem a neochota představenstva podpořit Anketu ? ......... (zapsáno 10.6.'16)

Úvěr u Modré Pyramidy


Předseda Vrána na schůzi 21.4. družstevníky informoval
o zrušení úvěru u SS Modrá Pyramida a že od února čekáme od MP "potvrzení", které zdržuje "přeplatek".
ATEST odeslání plateb potvrdil. Proč "přeplatek" vznikl, se zatím nikdo nevyjádřil. (Banka zasílá vyčíslení doplatku v předstihu)
..................................................... .(zapsáno 22-26.4.'16)

Jak svolat"náhradní schůzi?"

O tom, jak proběhla členská schůze 2.7.2015 na informaci o stavu hospodaření za rok 2014 a o aktuálním stavu 2015? nedošlo • Dovíme se návrh plánu jak naložíme s prostředky za "odprodej bytu?"
Více zde

Ankety ? Naděje na odezvu?

Minulá anketa nějakou odezvu měla.
Podle názoru předsedy Vrány a představenstva měl mít družstevník v anketě možnost se vyjádřit šířeji. O minulé anketě...
O letošní anketě...

Máme zájem o dění v BD ?

• jak povzbudit zájem o dění v družstvu a v domě? Jak se podělit o informace a zkušenosti, které by zajímaly i ostatní? Je zájem využít možnosti praktických nástrojů k "nástěnkovější" komunikaci, nabízených ZDARMA na webu?
Více zde

Jaké jsou možnosti a zájem

v družstvu komunikovat i prostřednictvím myši a klávesnice?
Více zde

Archiv

SVJProč nepodceňovat stanovy
v bytovém domě

• Nepodceňujte stanovy vašeho společenství vlastníků jednotek (SVJ) či bytového družstva. Je to určující řád nebo dokonce nadneseně ústava vašeho spolubydlení. Kromě povinných náležitostí je vždy dobré podchytit i několik praktických ustanovení pro konkrétní situace, které mohou v domě nastat. Celý článek...
(článek ze 14.10.'19)

Právo člena SVJ nahlížet do písemných dokladů společenství vlastníků
V praxi SVJ se vyskytují sporné situace při uplatňování některých práv vlastníků jednotek - členů SVJ, především v záležitosti požadavků některých členů na poskytování různých písemných dokladů, údajů z účetnictví, smluv sjednaných SVJ apod. Příspěvek nezapomíná na novou úpravu vlastnictví bytů (bytového spoluvlastnictví) od 1. ledna 2014. Více zde...

Které dokumenty smí vlastník kopírovat a jak dlouho je SVJ musí uchovávat
Jeden nový vlastník chce po mne jako předsedovi společenství předložit všechny zápisy shromáždění vlastníků od jeho vzniku, kde se přijala usnesení o způsobu rozúčtování služeb a příspěvků do FO.
Celý článek

Převod do vlastnictví člena družstva
• Kdo rozhodne? Jak přesvědčit? • Krok první: Prohlášení vlastníka a Kdo to zaplatí? •Krok druhý: Smlouva o převodu • Krok třetí: Společenství vlastníků (17.6.15)
Celý č lánek

Družstevní verzus byt v osobním vlastnictví
Podle údajů, získaných při sčítání lidí, domů a bytů v roce 2011, žije necelých deset procent českých domácností v družstevním bytě, vlastní byt má pětina domácností, šestatřicet procent má vlastní dům. Přes dvaadvacet procent domácností žije v nájemním bytě. (20.5.'15)

Nástěnka Na klášterním 21-23
( co aktuálně píší u sousedů )

• Dobrá duše odnaproti oslovuje všechny "břehy názorů"
v jejich domě • Doporučuji i nám se u nich podívat na jejich stránky a možnost otevřeně diskutovat. ..................................... (přidáno 23.4.2016)

Odpovědnost předsedy a výboru SVJ/BD

• Pozvánka na SEMINÁŘ ZDARMA

Jaké povinnosti a odpovědnosti mají členové statutárního orgánu (předseda či členové výboru)? Co znamená vykonávat funkci s péčí řádného hospodáře
.............................. ......(přidáno 28.9.'16)


Co se píše o prodlouženích mandátu představenstva BD ?


• Družstvo i členové představenstva se vystavují riziku, že některé úkony by u soudu mohly být napadeny
a posléze prohlášeny za neplatné • Jak tomu nejlépe předejít? Zápis z členské schůze o volbě (a také odhlasování prodloužení mandátu představenstva) zanést do Sbírky listin.......(přidáno 27.4.2016, Článek je z 8.10.2014

 

Jak se řídí bytové družstvo ?
• Pravidla družstevní demokracie • Povinnosti
a zodpovědnosti předsedy • Jak odměnit předsedu?
• Správcovská firma za vás nevyřeší všechno (9.9.15)
Celý článek

Dostali jste vyúčtování za byt?

Na ročním vyúčtování záloh na správu a chod domu by neměly chybět celkové náklady domu a způsob jejich rozúčtování. Jen tak si mohou majitelé jednotlivých bytů zkontrolovat, jestli neplatí víc, než by měli. (24.3.'15)
Celý článek

DALŠÍ ČLÁNKY

 
© F.VLČEK ,

aktualizováno 17.10.2019


 
TOPlist