(zapsáno 1.12.2015, f.v.)

červencová schůze (2.7.15)
o hospodaření za r.2014
nebyla usnášení schopná

(................................a Zápis o schůzi byl vytvořený 26.3.2016, f.v.)

Hlasovali jsme per rollam pouze o "převodu zisku" Závěrku za rok 2014 členská schůze neschvalovala ...
Co bude následovat po "odprodeji" družstevního bytu, jaký je investiční plán družstva?

 více...»

paragrafy na toto téma ze "zákona"

§ 638 Představenstvo svolává členskou schůzi ...
§ 647
..o tom, když není-li členská schůze schopna se usnášet... a o "náhradní schůzi"
§ 648 .. "pak je na náhradní schůzi možné se usnášet bez ohledu na počet.."
§ 656 .. o tom, o tom, co všechno mění, volí,určuje, schvaluje, rozhoduje členská schůze
§ 707 o povinnosti představenstva ... předkládat členské schůzi ke schválení účetní závěrku ...

( Diskuze a názory k "nekonání náhradní schůze" odjinud )

( Tipy, rady a doporučení do Stanov 4 ? :o)