Úvod - dÚvod ?

 

Proč k oficiální družstevní stránce
zřizovat stránku neoficiální"?.

   
 
Bydlení považuji za důležitou součást svého života. Investoval jsem do něj celoživotní úspory a uvázal se půjčkami... Chci se o svoji "životní a existenční investici" zajímat a aktivně se o ni starat. Tím spíš, když nemáme, coby "malé družstvo" (o 40 členech), stanovami jinak vymezený vnitřní systém kontroly, než starat se o sebe a "každý sám za sebe". Osobně považuji za hlavní téma pro naše BD "transparentnost" - a "informování družstevníků o činnosti představenstva
a o hospodaření družstva i mezi schůzemi "
     
 

   
  Co je podle mne v zájmu družstevníka ?
 
  Být v kontaktu s děním v domě a aktivně se zajímat. Problémům je vždycky lépe předcházet, ať jsou jakékoliv, než se o nich dovídat a řešit zpětně. A ne každý na vlastní pěst. Najít kompromis mezi postojem "hejla" (tak se slengově říká přílišným důvěřivcům) a postojem "kverulanta" (který kritizuje a "nadává" ). Jak si kdesi mezi nimi najít a uhájit to nejlepší a nejužitečnější nejen pro sebe, ale i pro družstvo"? - - - Co ze "seznamu pro hejly" nepodceňovat v našich poměrech?
 
Jak v případech kritičnosti současně čitelně vysílat signály, že jde o prevenci a když o "kritiku", tak pozitivní ?
Že jde v prvé řadě o to, aby byly užitečné a nikoliv konfrontační? Že tím hlavním zůstává uznání práce představenstva, respekt a dík.
Stejně jako za jejich osobní odpovědnost, kterou byli ochotni na sebe vzít..
 
 

Proč se přikláním k variantě přechodu k SVJ ("vlastnit byt"), než "zůstávat u družstva" ("vlastnit podíl") ?

Za největší zranitelnost družstevního vlastnictví je obecně považováno, a já tyto obavy sdílím tím spíš v současné "nejisté době"

nebezpečí
NEKONTROLOVANÉHO ZADLUŽENÍ
... že - pokud se zadluží BD, může družstevník (na rozdíl od SVJ) lehce přijít
v exekuci o byt, protože družstvu může být "zabaven" dům jako celek.. A nelze vyloučit ani to (jak se píše po Internetu), že se o této situaci jeho členové dovědí až ve chvíli, kdy začnou přicházet o střechu nad hlavou - - - - - -
Na první pohled se zdá, že něco podobného by mohlo stejně tak potkat i společenství vlastníků jednotek v případě domu s byty převedenými do osobního vlastnictví. Avšak společenství není (na rozdíl od BD) vlastníkem domu, takže exekucí bytový dům nemůže být postižen . O byt ve vlastnictví v SVJ by nikdo nepřišel...

     
 
 
 

Opravte mne, doplňte, zkritizujte ... F.VLČEK

Nechci si dělat patent na rozum. Komunikace
a korekce od druhého mívají vždy přínos.

Pokouším se tímto ke stávající oficiální webstránce nabídnout sousedům - družstevníkům, kteří na moji stránku zabloudí, nejen doplnění či "alternativu", ale třeba i chybějící možnost DISKUTOVAT kohokoliv kdykoliv a na jakékoliv domovní či družstevní téma. Tím spíš, když poslední dobou jsou témata pro naše BD velice zásadní - prodej bytu, ukončení 3,5mil.úvěru, hlasování o přechodu do SVJ a především - uvažované odstoupení dvou členů představenstva.

Možnost diskuze řeším aspoň formou KNIHY PŘÁNÍ A STÍŽNOSTÍ. Osloví-li stránka "náhodné příchozí", pokusím se možnost diskutování rozšířit a podle svých možností a schopností na podněty reagovat....

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - --
Podstatně širší sousedská komunikace s využitím služeb zdarma nabízí www.sousede.cz
Pro "alternativní webstránku" jsem se nechal inspirovat článkem na téma "družstevní demokracie


11.5.2016 (f.v.)