» ve stanovách není výslovně uvedeno, ale ze zákona platí že ...

Zápis ze schůze má být zveřejněn do 15 dní po schůzi


já na tom dělám ...